Het Haarlemmermeers Ondernemers Platform

De oprichting van Het Haarlemmermeers Ondernemers Platform (HOP) was een initiatief van Ondernemend Hoofddorp, in samenwerking met de Ondernemersvereniging Haarlemmermeer Zuid (OVHZ) en met steun van de lokale overheid. Het platform biedt een gestructureerde manier om de dialoog tussen ondernemers en de overheid te faciliteren, waarbij er regelmatig overleg plaatsvindt met de wethouder Economische Zaken en andere relevante overheidsinstanties.

De samenstelling van HOP omvat verschillende ondernemersverenigingen uit de regio, elk met hun eigen expertise en focusgebieden. Hierdoor worden diverse perspectieven vertegenwoordigd en kunnen gemeenschappelijke uitdagingen effectiever worden aangepakt.

De aanwezigheid van adviseurs van organisaties zoals VNO NCW Metropool Amsterdam en MKB Metropool Amsterdam, evenals de betrokkenheid van de Luchthaven Schiphol, benadrukt het belang en de relevantie van HOP op regionaal en zelfs nationaal niveau.

De aanbeveling om als ondernemer lid te worden van een lokale ondernemersvereniging wordt onderstreept, omdat dit niet alleen kansen biedt voor netwerken en samenwerking, maar ook de mogelijkheid biedt om gezamenlijk invloed uit te oefenen op beleidsbeslissingen die van invloed zijn op het lokale bedrijfsklimaat.

Samengevat biedt HOP een gestructureerd platform voor samenwerking tussen ondernemersverenigingen en de overheid, met als doel het verbeteren van het ondernemersklimaat en het behartigen van gemeenschappelijke belangen in de regio Haarlemmermeer.